Otázky týkajúce sa dodržiavania partnerských predpisov