To latest comment

Čo je potrebné k tomu, aby som si mohol vybrať provízie zo svojho Back Office?Zinzino Customer Service

Comments

    1. Ak chcete byť registrovaní ako spoločnosť, musíte zaslať názov a registračné číslo Vašej spoločnosti. Vyžadujeme tiež online overenie alebo dokument o registrácii spoločnosti.
    2.  Ak sa chcete zaregistrovať ako súkromná osoba, musíte vyplniť doplnkovú zmluvu - Supplementary agreement, zaslať overovací dokument pre svoje DIČ (rodné číslo) a doklad totožnosti (napr. kópiu pasu).
    Pošlite požadované informácie na adresu support.global@zinzino.com.

    Provízie môžete vyberať prostredníctvom Partnerskej Back Office a zvoliť si Webový účet. Tieto platby pochádzajú z bankového účtu spoločnosti Zinzino (SEB) a budú vyplácané v amerických dolároch. Pre výber provízií musí mať partner bankový účet s IBAN.
    Zinzino Customer Service
The post is closed to further comments.