Upravené ceny, zákazníci s predplatným

Ďakujeme, že ste si vybrali naše škandinávske výrobky pre zdravie a zdravotný štýl podložené testami. Ste veľmi váženým Premier zákazníkom Zinzino a veľmi si ceníme náš vzťah s Vami. Preto chceme, aby ste vedeli o malej úprave cien, ktorú zrealizujeme od 1. januára 2021. Urobili sme tak sčasti v dôsledku zvýšených nákladov na vývoj a zlepšovanie nášho radu prírodných produktov s prémiovými ingredienciami, ako aj s cieľom prispôsobiť sa bežným menovým výkyvom.  


Cena jedného alebo viacerých produktov, ktoré ste mali doteraz predplatené, sa jemne upraví. Informácie o tom, o ktoré produkty presne ide, nájdete tu (zmena cien sa vzťahuje iba na žlto zvýraznené produkty) alebo na našom zákazníckom fóre na zinzino.com. Zvýšenie ceny platí pre zákazníkov s predplatným, ale ak ste stále v období viazanosti, ostane Vám aktuálna cena, až kým obdobie neuplynie.

Ako vždy, naším cieľom je pokračovať v dodávaní a vo vyvíjaní vedecky overených produktov podložených testami, ktoré sa stali naším rukopisom. Takto udržiavame svoje sústredenie a dodržiavame náš prísľub voči Vám - inšpirovať zmenu v živote.

Všetky informácie o upravených cenách pre rok 2021 sú dostupné na My pages. Ak máte ďalšie otázky, neváhajte a kontaktujte náš zákaznícky servis. Tiež si môžete prečítať viac na našom fóre pre zákazníkov na zinzino.com.

 

S pozdravom

 


Zinzino Customer Service Report inappropriate content
The post is closed to further comments.