To latest comment

Prečo nie sú niektoré videá k dispozícii na zinzino.tv?

Zinzino Customer Service Report inappropriate content

Comments

  • Niektoré videá sú chránené heslom, pretože obsahujú súkromné informácie.

    Heslo je poskytnutá iba prostredníctvom exkluzívnej skupiny partnerov. Taká videá preto nie sú k dispozícii k nahliadnutiu všetkým partnerom.

    Ak vy alebo členovia vášho tímu chcete mať prístup k určitým videám, môžete poslať žiadosť e -mail na marketing@zinzino.com .


    Zinzino Customer Service
The post is closed to further comments.