Koľko Zákazníkov musím mať, aby som bol aktívnym Partnerom?

Aby ste sa stali aktívnym Partnerom, musíte mať v rámci mesačnej kvalifikácie aspoň štyri (4) Osobných Zákazníkov. Navyše potrebujete každý mesiac získať 20 Kreditov od vašich Osobných Zákazníkov aj vašich vlastných objednávok produktov.
Zinzino Customer Service Report inappropriate content
The post is closed to further comments.