Kde nájdem svoje faktúry?

  • Prihláste sa do Vašej osobnej Zinzino schránky.
  • Kliknite na Objednávky.
Tu nájdete prehľad Vašich objednávok.

  • Kliknutím na zelené šípky rozšírite pole objednávky.
  • Kliknite na FaktúraZinzino Customer Service

Add your comment or create a new post

Your name and post can be seen by everyone.Your e-mail will never be shown publicly.