Kde môžem zistiť, či splňam podmienky pre Zinzino4Free?

  • Prihláste sa do svojho partnerského účtu
  • Prejdite do menu "Výkazníctvo"
  • Kliknite na Z4F, nájdete tu váš Prehľad Z4F.
Zinzino Customer Service Report inappropriate content
The post is closed to further comments.