Čo všetko môžem robiť v mobilnej aplikácii Zinzino Mobile App?

  • Môžete vyhľadávať potenciálnych partnerov, vytvárať príležitosti a zároveň priamo v nej prihlasovať nových partnerov do svojho tímu.
  • Môžete pozývať potenciálnych kolegov a členov tímu a byť s nimi v kontakte pomocou nástroja na prediktívne písanie.
  • Môžete sledovať tréningové videá cez príručku X-Factor a za odmenu získate body Activity Points za účasť.
Zinzino Customer Service
The post is closed to further comments.