Čo sa odo mňa vyžaduje, aby som sa mohol(a) stať Partnerom?

Všetky plnoleté osoby sa môžu zadarmo zaregistrovať ako Independent Partner. Independent Partners Zinzino majú rôzne skúsenosti a nachádzajú sa v rôznych fázach života. Partneri sa sami rozhodujú o tom, koľko hodín a vlastného času chcú investovať. Spoločnosť Zinzino Partnerom poskytuje nástroje a infraštruktúru, vďaka ktorej, za predpokladu, že na ceste vytrváte, môžete docieliť úspechy.

Nie je to vyžadované, ale môžete si zakúpiť jednu z našich Produktových sád pre Partnerov, ktoré obsahujú produkty a základné školiace materiály za zvýhodnenú cenu.


Zinzino Customer Service
The post is closed to further comments.